Polityka prywatności Akumeo.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego Akumeo.pl są przetwarzane przez Firmę Atom Tomasz Mech, z siedzibą w Świdnicy, przy ulicy Rzemieślniczej 1 , kod pocztowy 58-100, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerami NIP 8842597741, REGON 368311893., która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego.

3. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu umożliwienia realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. firma kurierskiej czy operatorowi szybkich płatności).

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, podany adres e-mail może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i w każdym momencie można złożyć rezygnację.

5. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

6. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Akumeo.pl z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

II. Bezpieczeństwo danych

1. Informujemy, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla nas sprawą niezwykle ważną, dlatego deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poufność wszelkich udostępnionych nam danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, stosujemy protokół szyfrowania SSL na każdej podstronie.

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

III. Pliki cookies i adresy IP

1. Gdy klient korzysta z naszego Sklepu internetowego, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować pliki cookie lub podobne technologie umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Technologie te wykorzystujemy na potrzeby funkcjonowania usług dostępnych w Sklepie internetowym.

2. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie sesyjnych i stałych. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

3. Celem zabezpieczenia się przez niepożądanymi usługami internetowym skanującymi strony internetowe automatycznie, gromadzimy adresy IP, z których odwiedzana jest nasza strona.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: 12 października 2017 roku.


Do góry